Điều tra dân số là cuộc điều tra thống kê quan trọng nhất của Nhật Bản để làm rõ thực trạng dân số và hộ gia đình.

Thông báo

Chúng tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2020.
Kuma-mura, Kumamoto-ken, vui lòng trả lời trước ngày 7/12 (Thứ 2).
Chú ý những email điện tử đáng ngờ, v.v...
○ Điều tra dân số không yêu cầu bạn phải đóng phí. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng sẽ không hỏi mã PIN tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn.
○ Hãy cẩn thận với những điều tra viên đáng ngờ, hoặc các cuộc điện thoại, email điện tử, trang web đáng ngờ, v.v... giả mạo điều tra dân số. Khi cảm thấy đáng ngờ, hãy nhanh chóng thông báo cho thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi bạn đang sinh sống.
○ Nhân viên điều tra có mang theo “Thẻ nhân viên điều tra dân số” để xác minh danh tính bản thân. Tại một số khu vực, công việc của nhân viên điều tra được ủy thác cho “Doanh nghiệp quản lý tòa nhà, v.v...”, khi đó nhân viên đến điều tra sẽ mang theo “Giấy chứng nhận ủy thác công việc điều tra dân số”.
Mỗi hộ gia đình có thể trả lời tối đa 9 người
Trường hợp có từ 10 người trở lên, vui lòng trả lời vào phiếu điều tra bản giấy. Nếu không đủ phiếu điều tra bản giấy, vui lòng liên hệ với thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi bạn đang sinh sống.
Dành cho người đã trả lời qua mạng Internet
Những hộ gia đình đã trả lời qua mạng Internet thì không cần nộp phiếu điều tra bản giấy. Trường hợp chỉnh sửa nội dung trả lời, vui lòng nhập “ID đăng nhập” và “Mật khẩu” mà bản thân đã đặt khi trả lời, sau đó đăng nhập lại.
Môi trường sử dụng Điều tra dân số trực tuyến
[Máy tính bảng, điện thoại thông minh]
●Android
・OS (Hệ điều hành)
Android 6 trở lên
・Trình duyệt
Google Chrome 72 trở lên
Samsung Internet Browser 12 trở lên
Phiên bản mới nhất của trình duyệt Yahoo! Browser
●iPhone/iPad
・OS (Hệ điều hành)
iOS 12 trở lên
iPadOS 13 trở lên
・Trình duyệt
Safari 12 trở lên
Google Chrome 84 trở lên
Phiên bản mới nhất của trình duyệt Yahoo! Browser

[Máy tính cá nhân]
●Windows
・OS (Hệ điều hành)
Windows 7 trở lên
・Trình duyệt
Internet Explorer 11
Microsoft Edge 42 trở lên
Microsoft Edge(Chromium) 81 trở lên
Google Chrome 72 trở lên
Mozilla Firefox 65 trở lên
●macOS
・OS (Hệ điều hành)
macOS 10.12 trở lên
・Trình duyệt
Safari 12 trở lên
●Google Chrome OS
・OS (Hệ điều hành)
Google Chrome OS 85 trở lên
・Trình duyệt
Google Chrome 85 trở lên

* Mặc dù môi trường trên bao gồm các sản phẩm không được nhà sản xuất hỗ trợ, chúng tôi không khuyến khích sử dụng các sản phẩm không được nhà sản xuất hỗ trợ.
Người đã quét mã QR hoặc ứng dụng SNS
Tùy thuộc vào sản phẩm của máy đọc mã QR hoặc ứng dụng SNS, khi anh nhấn nút "Bắt đầu trả lời", nó sẽ hiển thị "Bạn không thể truy cập trang web trong môi trường bạn đang sử dụng".
Nếu sự kiện này xảy ra, hãy sử dụng trình duyệt sau đây để gõ "e-kokusei.go.jp" trong thanh địa chỉ.

[Máy tính bảng, điện thoại thông minh]
●Android
Google Chrome 72 trở lên
Samsung Internet Browser 12 trở lên
Phiên bản mới nhất của trình duyệt Yahoo! Browser
●iPhone/iPad
Safari 12 trở lên
Google Chrome 84 trở lên
Phiên bản mới nhất của trình duyệt Yahoo! Browser

[Máy tính cá nhân]
●Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge 42 trở lên
Microsoft Edge(Chromium) 81 trở lên
Google Chrome 72 trở lên
Mozilla Firefox 65 trở lên
●macOS
Safari 12 trở lên
●Google Chrome OS
Google Chrome 85 trở lên

* Mặc dù môi trường trên bao gồm các sản phẩm không được nhà sản xuất hỗ trợ, chúng tôi không khuyến khích sử dụng các sản phẩm không được nhà sản xuất hỗ trợ.