Điều tra dân số là cuộc điều tra thống kê quan trọng nhất của Nhật Bản để làm rõ thực trạng dân số và hộ gia đình.

Thông báo

Thời gian tiếp nhận trả lời qua mạng Internet của Điều tra dân số năm 2020 đã kết thúc.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời.